Журнал

Журналдагы кызыктуу рубрикалар: Мына сага, Ата-энелер үчүн, Жаныбарлар дүйнөсү, Бул ким? Ал эмне?, Технология жөнүндө, Үлгүлүү окуучу, Баракелде, Менин жазуучум, Жаш сүрөтчү, Чоң энем үйрөттү, Кагаздан оюнчук (Оригами), Эсеп боёмо, Сүрөт тарканды үйрөнөбүз, Айырмасын тап, ж.б.

Дареги

Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Фрунзе көчөсү 387, 1-кабат

Adress: Kyrgyz Republic, Bishkek, Frunze street 387, 1 floor

Байланыш 

Email: balastankg@gmail.com     Тел:  +996 (312) 680734
+996 (550) 772 605    

Phone number: +996 (312) 680734, +996 (550) 772 605     

Иштөө убактысы

Дүйшөмбү-жума,
9:00-18:00


Working hours:
Monday-Friday, 9:00-18:00